Třetí díl zobrazuje bouřlivé období před vznikem císařství. V době, než Římu vládli císařové, se mladý tribun lidu Tiberius Gracchus pokusil odvrátit hrozící krizi republiky a reformami posílit demokratický charakter Říma. Jeho snahy narazily na odpor, protože chtěl omezit latifundie a posílit střední stav a rolnictvo. Řím se ocitl na pokraji občanské války. Na jedné straně byli Tiberiovi stoupenci, na druhé ti, kteří byli přesvědčeni, že je to budoucí tyran. Situaci – jako už v Římě tolikrát předtím a potom – vyřešila vražda. Přesto však Tiberius změnil Řím navždy: jeho zavraždění uvolnilo sílu davu. Trvalo sto let, než se římská společnost opět stmelila a vznikl nový typ vůdce – císař.

1

2

3

4

Starověký Řím: Vzestup a pád impéria – 3. Tiberius Gracchus

Díly seriálu

Popis filmu Starověký Řím: Vzestup a pád impéria – 3. Tiberius Gracchus

()

stopáž: min.
rok:

hodnocení na ČSFD: %

Komentáře