Jen jednomu živočišnému druhu se díky jeho schopnostem a důmyslu podařilo trvale osídlit téměř všechna prostředí na této planetě. Tímto druhem je člověk. Dodnes po celé planetě žijí lidé, kteří s využitím své vynalézavosti a znalostí zděděných po předcích dokážou přežít mnohdy bez jakýchkoli moderních technických prostředků tváří v tvář přírodním silám. Moře a oceány pokrývají 75 procent povrchu zeměkoule. Jsou domovem tří čtvrtin rostlin a živočichů obývajících naší planetu. Všichni tvorové, s nimiž se zde setkáte, jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě. Všichni… kromě jednoho. My jsme se nevyvinuli, abychom žili ve vodě, a v tomto neznámém a často i nebezpečném světě se obvykle necítíme zrovna nejlépe. Avšak před těmi, kteří se odváží vydat pod vodní hladinu, se otevírají velké možnosti. Jak je lidé, kteří se potápějí dolů do hlubin, využívají? A jak zvládají všechny těžkosti, které jsou spojené s životem v mořích a oceánech?

Planeta Lidí – 1. Oceány – dolů do hlubin

Díly seriálu

Popis filmu Planeta Lidí – 1. Oceány – dolů do hlubin

()

stopáž: min.
rok:

hodnocení na ČSFD: %

Komentáře